Tájékoztató a „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt”

KEOP-7.1.0/11-2011-0060 projekt aktuális állásáról

 

2011. február 10-én, az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Pályázati Felhívás a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz. Így Jászalsószentgyörgy településnek is lehetősége nyílott a közüzemi vízellátó rendszerük fejlesztésének megvalósítására.

A meglévő víztermelési technológia ismertetése

A település összes lakos száma: 3794 fő, csökkenő tendenciát mutat. Az ellátott lakos szám 3756 fő, melynek 99 %-a jelenleg is ivóvízhálózatra kötött, és távlatra pedig teljes ivóvíz ellátottsággal számolunk. A vízmű jelenlegi kiépítettségében engedélyezett víz kitermelésé: 361 m3/d. A kiszolgáltatott vizet mélyfúrású kutakból nyerik.
A vízműtelepen lévő I. illetve II: számú kútból a víz búvárszivattyúk segítségével (az I. számú kútban KD-38/III. típusú, a II. számú kútban H14/A/II. típusú) kerülnek a kétkörös 400 m3-es alsótárolókba egy VLV 600 gáztalanító injektúrán keresztül. Az alsótárolóból centrifugál hálózati szivattyúk nyomják a vizet a 250 m3-es víztoronyba. A víztorony típusa: H-50 Hidroglóbusz. A víztoronyból kerül a víz az elosztóhálózaton keresztül a lakossághoz. A klórozás a 400 m3-es alsótárolóban történik.

Vízellátó hálózat
A település valamennyi lakása vezetékes vízzel ellátható. A vízelosztó hálózat hossza 52,13 km, melyből 16,03 km bekötővezeték. A gerincvezetékek szinte kizárólag 80 ac. anyagúak, gyakoriak a hálózaton a csőtörések.
A település valamennyi lakása vezetékes vízzel ellátható. A vízelosztó hálózat hossza 36 km, melyből 16,1 km bekötővezeték. A gerincvezetékek szinte kizárólag 80 ac. Anyagúak, gyakoriak a hálózaton a csőtörések. Jelentős arányú az elöregedett, azbesztcement csővezeték, és helyenként acél csővezeték is van. Gyakoriak a csőtörések, az acélcsöveknél gond a vasbeoldás, ami a bakteriális fertőzés veszélyét növeli.

Fejlesztés

Kötelező távlati cél a lakosság kifogásolt vízszennyezőktől (ammónium, KOIps, nátrium) mentes, megfelelő vezetékes ivóvízzel való ellátásának biztosítása.
Tervezett kapacitás: 500 m3/nap
Tervezett technológiai sor:

  • Kutak: gáztalanítás, törésponti klórozás
  • Ammónia mentesítő reaktor, abszorbciós szűrő, utóklórozás
  • Térszinti tározó: hálózatba temetés

A max. 20% költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékek cseréje névleges PVC csőméretre, új szakaszoló csomópontok kiépítése hálózatmosatás érdekében tolózáraknával, új hálózat mosató csomópontok kiépítése, és a kivitelezést követő teljes hálózatmosatása tervezett.

Az előkészítő szakasz pályázata egyfordulós, lezárásához 1,5 év áll rendelkezésre. A beruházáshoz szükséges előkészítési tevékenységek elvégzésére is igényelhető volt támogatás a KEOP 7.1.0/11. Derogációs Víziközmű projektek előkészítése című konstrukció keretében. Az előkészítési tevékenységek költségének 85 %-a támogatható.

Az önkormányzat 2012. február közepén kapta meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatói Okiratát, amely szerint a beruházás előkészítési feladataira nettó 19 805 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.  Az előkészítő szakasz tervezett összes nettó költsége 23 300 000 Ft. Az önkormányzatnak ehhez önerőként 3 495 000 Ft-ot kell biztosítaniuk.

Az önkormányzat európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján a Társulásnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére. A rendelet értelmében a Társulás által igényelhető EU Önerő Alap támogatás összege a teljes önerő mértéke.

A pályázat jelen szakaszában a következő feladatokat kell elvégezni:

  • projektmenedzsmenti feladatok a projekt előkészítő szakasza alatt;
  • közbeszerzői feladatok, amelyek kiterjednek a létesítési engedélyes terv és a kiviteli terv elkészítőjének kiválasztására, valamint a megvalósítási szakasz közbeszerzési dokumentációinak összeállítására;
  • Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés és a megvalósítási szakaszra benyújtandó pályázat megírása;
  • kötelező pr-kommunikációs feladatok ellátása.

 

A fenti feladatokra az önkormányzati társulás társulási tanácsa kiválasztotta a legjobb árajánlatot adó vállalkozásokat. A munkálatok ezzel elindultak.

A projektmegvalósítás esetében a támogatás maximális aránya 85 %. A támogatási arány számítása a Megvalósíthatósági tanulmány részeként elkészítésre kerülő költség-haszon elemzés alapján történik. Várhatóan ezen szakaszban is rendelkezésre áll az Önerő Alap támogatása, amely a társulási sajáterőt biztosíthatja.