Kezdőlap A projekt bemutatása Ütemezés Hírek információk Galéria Kapcsolat
Alapnézet

 

 

A projekt előkészítő szakaszának ütemezése

 

Projekt megvalósításának napja:                              2013.08.31.
Záró beszámoló benyújtásának határideje:            2013.09.30.

 

Feladat

Szerződött cég

Kezdési időpont

Befejezési időpont

Közbeszerzés

A közbeszerző cég feladata:
 

 • a projektre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzat elkészítése;
 • az előkészítő szakaszban a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, a dokumentáció és felhívás elkészítésétől egészen a vállalkozói szerződés aláírásáig.;
 • a megvalósítási szakasz nyílt közbeszerzéseihez szükséges ajánlati dokumentációk elkészítése (projektmenedzsment, mérnök, kivitelező).

Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda

2012. február 29.

2013. augusztus 16.

Projektmenedzsment

A feladatok magukban foglalják:

 • általános, pénzügyi, műszaki projektmenedzsment feladatok ellátása, folyamatos kapcsolattartás a közbeszerzési feladattal megbízott szervezettel;
 • a projekt folyamatos operatív koordinációja, vezetése, dokumentálása, kockázatkezelés, minőségirányítási feladatok kezelése;
 • projekt monitoring feladatok ellátása, beszámolók, jelentések készítése, szakmai segítségnyújtás;
 • szerződéskötések lebonyolításában közreműködés;
 • a Támogató Okiratban vállalt feladatok menedzselése, ellenőrzése, megszervezése;
 • kapcsolattartás a nyilvánosság biztosítását ellátó szervezetekkel, mely magában foglalja ezen szervezetek feladatellátás koordinációját, folyamatos ellenőrzését;
 • kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel, Támogató Intézménnyel;
 • a projekt előkészítő szakaszával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, könyvvezetés, beszámolók, jelentések, bevallások elkészítése (MÁK, NAV, ÁSZ);
 • Az önkormányzat, a polgármester, az önkormányzati bizottságok munkáját segítő közreműködés, döntések előkészítése;
 • Szakmai segítségnyújtás a víziközmű társulat működtetésében;
 • A projekthez kapcsolódó dokumentumok irattárazása, elektronikus rögzítése, archiválása, az érintettek részére történő megküldése.

Immobi-Rat Kft.

2012. február 29.

Záró beszámoló jóváhagyása

Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés

Az MT+CBA készítőjének feladata:

 • megvalósíthatósági tanulmány készítése a KEOP-1.3.0. kiírás és útmutató szerint;
 • költség-haszon elemzés készítése a KEOP-1.3.0. kiírás és útmutató szerint;
 • a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés szükséges alapadatainak beszerzése (üzemeltető, önkormányzat, tervező);
 • folyamatos egyeztetés a kialakított beruházási koncepció tekintetében az érdekeltekkel;
 • az elkészült megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés átadása a megbízó részére.

Exe Consult Bt

2012. február 29.

2013. május 28.

Tervezés

A tervező feladata többek között:

 • a vízjogi engedélyes tervdokumentációjának elkészítése a KEOP-1.3.0. pályázati felhívás elvárásainak megfelelően, a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása,
 • komplex tervezői adatszolgáltatás a KEOP-1.3.0. kódszámú pályázat RMT készítője számára,
 • a projekt kiviteli és tenderdokumentációjának elkészítése,
 • közreműködés a mérnök és kivitelezői tenderdokumentáció elkészítésében, az esetleges hiánypótlások átvezetése.

 

„Ivóvízminőség javítás Jászalsószentgyörgy” Konzorcium (KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. és Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.)

2012.09.24.

2013. július 19.

Tájékoztatás és nyilvánosság

A pr-kommunikációs cég feladata:

 • A pályázati konstrukciónak megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” előírásainak maradéktalan betartásával.

 

Prondel Kft.

2012. április 17.

2013. június 20.